top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO KHẨN: YÊU CẦU SINH VIÊN PHẢI KHAI BÁO Y TẾ

Nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường triển khai việc khai báo y tế cho sinh viên sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2021.

Vì lợi ích của cá nhân và cộng đồng, chỉ mất 2 phút để thực hiện, Khoa ̣yêu cầu tất cả sinh viên phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ, khách quan, trung thực.

Trường sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc những sinh viên không chịu khai báo y tế. Đường link khai báo y tế như sau: http://bit.ly/kbyt_HCMUE_SV

Trân trọng./.

756 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page