top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO KHẨN: YÊU CẦU SINH VIÊN PHẢI KHAI BÁO Y TẾ

Nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường triển khai việc khai báo y tế cho sinh viên sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2021.

Vì lợi ích của cá nhân và cộng đồng, chỉ mất 2 phút để thực hiện, Khoa ̣yêu cầu tất cả sinh viên phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ, khách quan, trung thực.

Trường sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc những sinh viên không chịu khai báo y tế. Đường link khai báo y tế như sau: http://bit.ly/kbyt_HCMUE_SV

Trân trọng./.

756 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page