• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nghỉ học lớp thầy Thanh Bình

Do thầy Bình đi công tác tại Hà Nội về Chương trình Giáo dục phổ thông mới, nên các lớp thầy phụ trách sẽ nghỉ học từ ngày 23/4/2019 đến 26/4/2019.

Thân./.

3 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education