top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nghỉ học lớp thầy Thanh Bình

Do thầy Bình đi công tác tại Hà Nội về Chương trình Giáo dục phổ thông mới, nên các lớp thầy phụ trách sẽ nghỉ học từ ngày 23/4/2019 đến 26/4/2019.

Thân./.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page