• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nhóm SC NCKH (Quế Mai, Hoa Tiên, Thảo Nguyên)

Các bạn sinh viên thuộc nhóm NCKH (Quế Mai, Hoa Tiên, Thảo Nguyên), vui lòng nộp bài báo cáo nghiên cứu GẤP về P.Nghiên cứu khoa học cho cô Cẩm Nhi.

Thân./.

9 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education