top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo nhóm SC NCKH (Quế Mai, Hoa Tiên, Thảo Nguyên)

Các bạn sinh viên thuộc nhóm NCKH (Quế Mai, Hoa Tiên, Thảo Nguyên), vui lòng nộp bài báo cáo nghiên cứu GẤP về P.Nghiên cứu khoa học cho cô Cẩm Nhi.

Thân./.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page