top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo Sinh viên NCKH NH2018-2019

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học công văn của trường V/v nghiệm thu đề tài và tổ chức HNSVNCKH NH 2018-2019.

Các bạn vui lòng nộp bản báo cáo (06 bản) vềkhoa trước 16h00, ngày thứ 2, 22/4/2019 cho cô Tú Quỳnh, Phó trưởng khoa, P.B607.

Thân ái./.
87 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page