• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo SV K41 ký tên xác nhận thông tin in bằng Tốt nghiệp

Chào các bạn,

Hiện nay, vẫn còn nhiều bạn SV K41 chưa đến VPK ký tên xác nhận các thông tin cá nhân. Những thông tin này là cơ sở để P.Đào tạo tiến hành in bằng tốt nghiệp. Vì vậy những SV chưa ký tên xác nhận vui lòng đến P.B603 gặp cô Yến để ký xác nhận thông tin.

Hạn cuối : thứ 4, ngày 09/05/2019.

Thân ái./.

52 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education