top of page
  • Văn phòng Khoa Anh

Thông báo: Thay đổi phòng thi môn Nói 1 ( Engl1401)

Văn phòng khoa Anh xin thông báo về việc thay đổi phòng thi môn Nói 1 (Engl1401) như sau:


các thí sinh thuộc các phòng thi Nói 1 sau đây sau khi thi môn nghe 1 (ca thi lúc 7g00 ngày 26/12/2019) xong nhanh chóng di chuyển đến phòng thi nói của minh


Phòng B218 di chuyển đến phòng B209 để thi Nói

Phòng B309 di chuyển đến phòng B210 để thi Nói

Phòng B310 di chuyển đến phòng B211 để thi Nói

Phòng B311 di chuyển đến phòng B212 để thi Nói

Phòng B312 di chuyển đến phòng B213 để thi Nói

Phòng B313 di chuyển đến phòng B214 để thi Nói

Phòng B314 di chuyển đến phòng B215 để thi Nói

Phòng B315 di chuyển đến phòng B216 để thi Nói

Phòng B316 di chuyển đến phòng B217 để thi Nói


Các bạn K45 lưu ý nhé.

Cảm ơn các bạn./.


Văn phòng khoa Anh592 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page