top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về chuyến tham quan, giao lưu, học tập tại trường ĐH Quốc gia Chinan năm 2019

Updated: Mar 27, 2019

Văn phòng khoa chuển đến cacc bạn sinh viên thông báo về chuyến tham quan, giao lưu, học tập tại trường ĐH quốc gia Chinan năm 2019.

Trân trọng./.
13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page