top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo về chuyến tham quan, giao lưu, học tập tại trường ĐH Quốc gia Chinan năm 2019

Updated: Mar 27, 2019

Văn phòng khoa chuển đến cacc bạn sinh viên thông báo về chuyến tham quan, giao lưu, học tập tại trường ĐH quốc gia Chinan năm 2019.

Trân trọng./.
13 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page