top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Thông báo về Dự kiến danh sách sinh viên bị cảnh cáo học vụ và buộc thôi học sau HK1 NH 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020 - 2021, phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên gửi các khoa dự kiến danh sách sinh viên bị cảnh cáo học vụ và buộc thôi học sau học kì 1 năm học 2020 - 2021 lần 1.

Trong trường hợp sinh viên có thắc mắc về danh sách trên, vui lòng liên hệ qua địa chỉ email vietnqu@hcmue.edu.vn hoặc số điện thoại nội bộ (127) gặp CV. Nguyễn Quốc Việt trước ngày 14/4/2021 để được giải đáp.

Sau ngày 14/4/2021, Trường sẽ ban hành quyết định chính thức về việc cảnh cáo học vụ và buộc thôi học sau học kì 1 năm học 2020 - 2021, mọi thắc mắc sẽ không được giải đáp.
1,410 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page