top of page

Thông báo về khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-2023 (lần 2)

Dựa trên tình hình thực tế, Khoa Tiếng Anh xin gửi thông báo lần 2 cho sinh viên của khoa về các quy định liên quan tới việc nộp đơn đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-2023 như sau:

1. Đối tượng: sinh viên năm 4, làm theo hình thức cá nhân

2. Yêu cầu

- Điểm trung bình chung tích lũy (từ HK1 đến hết HK6) đạt tối thiểu: 8.0/10

- Học phần Phương pháp NCKH đạt điểm tối thiểu: 7.9/10 hoặc sinh viên có giải trong hội nghị nghiên cứu khoa học cấp khoa.

- Tại thời điểm nộp đơn đăng ký, sinh viên không nợ bất kỳ môn nào.

3. Hồ sơ đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp

  • Đơn trình bày ý định thực hiện khóa luận (Expression of Interest) (viết bằng tiếng Anh, tối đa 300 từ)

  • Xác nhận đồng ý làm GVHD (thực hiện theo mẫu được đăng tải trên website Khoa Tiếng Anh)

  • Bảng điểm chi tiết từ HK1-HK6 (bản chính)

  • Minh chứng đạt giải trong hội nghị nghiên cứu khoa học cấp khoa.

4. Quy trình nộp đơn

- Bước 1: Sinh viên tự tìm ý tưởng ban đầu về đề tài (có thể tham khảo danh mục gợi ý mà mình đã đăng trên web khoa hoặc các nguồn khác)

- Bước 2: Sinh viên chủ động tìm giảng viên hướng dẫn (GVHD) bằng cách liên hệ với các giảng viên trong khoa Tiếng Anh

- Bước 3: Sau khi đã có GVHD, sinh viên viết đơn trình bày ý định thực hiện khóa luận (Expression of Interest).

- Bước 4: Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký với các văn bản theo yêu cầu ở mục 3.

5. Thời gian thực hiện:

- 17/08/2022: Thông báo cho sinh viên về việc đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-2023

- 30/09/2022: Khoa Tiếng Anh tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp

- 03/10-16/10/2022: Khoa Tiếng Anh xét duyệt hồ sơ đăng ký

- 17/10/2022: Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ trên website khoa Tiếng Anh.

6. Thông tin việc nộp hồ sơ

- Sinh viên nộp trực tiếp cho thầy Lê Đình Tùng từ 13.00 đến 15.30 ngày 30/09/2022 tại phòng A413 (cơ sở An Dương Vương).

- Sinh viên để tất cả các loại văn bản trong bao thư hồ sơ (có thể tham khảo hình này (https://www.fahasa.com/bao-thu-ho-so-a4-trang.html...). Sinh viên ghi rõ tất cả các thông tin về bản thân và các loại văn bản để trong bao thư hồ sơ.

- Bao thư hồ sơ cần được dán lại cẩn thận trước khi nộp để tránh thất lạc.

- Sau khi ký xác nhận nộp hồ sơ, sinh viên gửi mail có đính kèm tất cả các văn bản trên vào email: tungld@hcmue.edu.vn


Xac nhan GVHD
.docx
Download DOCX • 16KB

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page