top of page
  • Writer's pictureLe Dinh Tung Khoa Tieng anh

Thông báo về khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-2023 (lần 2)

Dựa trên tình hình thực tế, Khoa Tiếng Anh xin gửi thông báo lần 2 cho sinh viên của khoa về các quy định liên quan tới việc nộp đơn đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-2023 như sau:

1. Đối tượng: sinh viên năm 4, làm theo hình thức cá nhân

2. Yêu cầu

- Điểm trung bình chung tích lũy (từ HK1 đến hết HK6) đạt tối thiểu: 8.0/10

- Học phần Phương pháp NCKH đạt điểm tối thiểu: 7.9/10 hoặc sinh viên có giải trong hội nghị nghiên cứu khoa học cấp khoa.

- Tại thời điểm nộp đơn đăng ký, sinh viên không nợ bất kỳ môn nào.

3. Hồ sơ đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp

  • Đơn trình bày ý định thực hiện khóa luận (Expression of Interest) (viết bằng tiếng Anh, tối đa 300 từ)

  • Xác nhận đồng ý làm GVHD (thực hiện theo mẫu được đăng tải trên website Khoa Tiếng Anh)

  • Bảng điểm chi tiết từ HK1-HK6 (bản chính)

  • Minh chứng đạt giải trong hội nghị nghiên cứu khoa học cấp khoa.

4. Quy trình nộp đơn

- Bước 1: Sinh viên tự tìm ý tưởng ban đầu về đề tài (có thể tham khảo danh mục gợi ý mà mình đã đăng trên web khoa hoặc các nguồn khác)

- Bước 2: Sinh viên chủ động tìm giảng viên hướng dẫn (GVHD) bằng cách liên hệ với các giảng viên trong khoa Tiếng Anh

- Bước 3: Sau khi đã có GVHD, sinh viên viết đơn trình bày ý định thực hiện khóa luận (Expression of Interest).

- Bước 4: Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký với các văn bản theo yêu cầu ở mục 3.

5. Thời gian thực hiện:

- 17/08/2022: Thông báo cho sinh viên về việc đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2022-2023

- 30/09/2022: Khoa Tiếng Anh tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp

- 03/10-16/10/2022: Khoa Tiếng Anh xét duyệt hồ sơ đăng ký

- 17/10/2022: Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ trên website khoa Tiếng Anh.

6. Thông tin việc nộp hồ sơ

- Sinh viên nộp trực tiếp cho thầy Lê Đình Tùng từ 13.00 đến 15.30 ngày 30/09/2022 tại phòng A413 (cơ sở An Dương Vương).

- Sinh viên để tất cả các loại văn bản trong bao thư hồ sơ (có thể tham khảo hình này (https://www.fahasa.com/bao-thu-ho-so-a4-trang.html...). Sinh viên ghi rõ tất cả các thông tin về bản thân và các loại văn bản để trong bao thư hồ sơ.

- Bao thư hồ sơ cần được dán lại cẩn thận trước khi nộp để tránh thất lạc.

- Sau khi ký xác nhận nộp hồ sơ, sinh viên gửi mail có đính kèm tất cả các văn bản trên vào email: tungld@hcmue.edu.vn


Xac nhan GVHD
.docx
Download DOCX • 16KB

111 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page