top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ KẾ HOẠCH ĐÓN TÂN SINH VIÊN - KHÓA 46

Văn phòng khoa Anh xin thông báo đến các bạn Tân sinh viên - khóa 46 như sau:

- Thời gian bắt đầu học chính thức từ ngày 19/10/2020. (Các bạn vào trang online.hcmue.edu.vn để xem và cập nhật thời khóa biểu cá nhân trong thời gian từ 15/10/2020).

- Kế hoạch đón tiếp Tân sinh viên khóa 46 (dự kiến):

Thời gian tổ chức: 7h45-11h30 Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Địa điểm: Hội trường B, cơ sở An Dương Vương

Đối tượng tham gia: Toàn bộ tân sinh viên khóa 46 thuộc hệ đào tạo chính quy của khoa tiếng Anh (hệ sư phạm, hệ ngôn ngữ)


Thân chào./.

1,720 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page