• Văn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN THI KHÓA LL&PPGD TIẾNG ANH (TESOL) KHÓA 36


Văn phòng khoa Anh xin thông báo về thời gian thi khóa Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh khóa 36 như sau: Thi tuyển vào Thứ 7 ngày 20/3/2021 (môn Đọc – Viết). Lệ phí dự tuyển: 100.000 đồng. Ghi danh dự tuyển đến ngày 18/3/2021. Phòng thi: bắt đầu lúc 8g00 tại phòng A210, A211 dãy A. Trân trọng./. Văn phòng khoa Anh

201 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education