top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN THI KHÓA LL&PPGD TIẾNG ANH (TESOL) KHÓA 36


Văn phòng khoa Anh xin thông báo về thời gian thi khóa Lý luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh khóa 36 như sau: Thi tuyển vào Thứ 7 ngày 20/3/2021 (môn Đọc – Viết). Lệ phí dự tuyển: 100.000 đồng. Ghi danh dự tuyển đến ngày 18/3/2021. Phòng thi: bắt đầu lúc 8g00 tại phòng A210, A211 dãy A. Trân trọng./. Văn phòng khoa Anh


250 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page