top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẬP NHẬT DANH SÁCH PHÒNG THI MÔN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH (ENGL1484)

Chào các bạn!

Các bạn thi môn Đạo đức kinh doanh (Engl1484) vui lòng cập nhật lại phòng thi nhé!

Thân./.


67 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page