top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo về việc cập nhật phòng thi môn Quản trị học (ENGL1476)

Chào các bạn!

Các bạn thi môn Quản trị học (ENGL1476) vui lòng cập nhật lại phòng thi.

Thân./.

95 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page