top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo về việc cập nhật thông tin thi và Xin giấy vào phòng thi HK1 NH 2021-2022

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa tiếng Anh xin thông báo:

  1. Về việc cập nhật thông tin thi HK1 NH 2021-2022: các bạn lưu ý phải thường xuyên cập nhật thông tin thi trên trang Web của Khoa tiếng Anh và Facebook group " Khoa Anh và Sinh viên"

  2. về việc xin Giấy vào phòng thi HK1 NH 2021-2022: các bạn kiểm tra lịch thi (file đính kèm), bạn nào xin thi lại các môn có trong lịch thi vui lòng gửi mail gấp về Phòng Khảo thí qua mail phongkhaothi@hcmue.edu.vn để xin Giấy vào phòng thi (lưu ý gửi mail cần ghi rõ thông tin cá nhân, môn thi, ca thi, ngày thi...)

Thân./.


UIS- Lịch thi - HK01 - 2021-2022-Chinh thuc
.xlsx
Download XLSX • 215KB1,389 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page