• Văn phòng Khoa Anh

Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên vùng lũ lụt

Chào các bạn,


Văn phòng khoa Anh thông báo đến các bạn sinh viên cần hỗ trợ trong vùng lũ lụt thông tin sau:


Các bạn vui lòng làm đơn theo mẫu đính kèm và gửi về Văn phòng khoa cho cô Đào để được nhà trường hỗ trợ.


Thời gian: từ ngày 23/11/2020 đến ngày 26/11/2020.


Thân./.


don de nghi ho tro bao lu(fn)
.docx
Download DOCX • 18KB

131 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education