top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Thông báo về việc hỗ trợ sinh viên vùng lũ lụt

Chào các bạn,


Văn phòng khoa Anh thông báo đến các bạn sinh viên cần hỗ trợ trong vùng lũ lụt thông tin sau:


Các bạn vui lòng làm đơn theo mẫu đính kèm và gửi về Văn phòng khoa cho cô Đào để được nhà trường hỗ trợ.


Thời gian: từ ngày 23/11/2020 đến ngày 26/11/2020.


Thân./.


don de nghi ho tro bao lu(fn)
.docx
Download DOCX • 18KB

133 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page