• Văn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT CỦA SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Chào các bạn!


Nhằm thực hiện công tác tự đánh giá tại Trường và khảo sát sự hài lòng của sinh viên về các hoạt động ngoại khóa, Phòng CTCT và HSSV kính gửi các khoa biểu mẫu khảo sát, kính đề nghị các khoa thông báo đến sinh viên.

Link khảo sát như sau: https://bit.ly/kshoatdongngoaikhoa


Thân./.

207 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education