top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT CỦA SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Chào các bạn!


Nhằm thực hiện công tác tự đánh giá tại Trường và khảo sát sự hài lòng của sinh viên về các hoạt động ngoại khóa, Phòng CTCT và HSSV kính gửi các khoa biểu mẫu khảo sát, kính đề nghị các khoa thông báo đến sinh viên.

Link khảo sát như sau: https://bit.ly/kshoatdongngoaikhoa


Thân./.

250 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page