• Văn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT MỞ CÁC HỌC PHẦN HKI NĂM HỌC 2020-2021

Chào các bạn,

Cô gửi các bạn biểu mẫu khảo sát các học phần cần mở trong HK1 NH 2020-2021.

Các bạn K42 trở về trước còn nợ môn, K43, K44, K45 vui lòng làm khảo sát giúp cô theo đường link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJU85jBoiXPVcKouV7M0-TLSHOQmsbz9zOot-1jpGBa0RSzA/viewform Hạn chót vào lúc 18g00 ngày 02/06/2020. Lưu ý:

  • Mỗi bạn chỉ làm 1 khảo sát thôi, nếu lần 1 bạn thấy sót môn, khi khảo sát lần 2 không chọn lại các môn đã chọn trong lần 1.

  • Các bạn có nhu cầu cần mở thêm môn học không thuộc các môn trong bảng khảo sát này vui lòng ghi thẳng vào phía dưới Thông báo này, đồng thời ghi rõ thông tin cá nhân và lý do cần mở.

Thân./.

Cô Đào

433 views6 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education