top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT MỞ CÁC HỌC PHẦN HKI NĂM HỌC 2020-2021

Chào các bạn,

Cô gửi các bạn biểu mẫu khảo sát các học phần cần mở trong HK1 NH 2020-2021.

Các bạn K42 trở về trước còn nợ môn, K43, K44, K45 vui lòng làm khảo sát giúp cô theo đường link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJU85jBoiXPVcKouV7M0-TLSHOQmsbz9zOot-1jpGBa0RSzA/viewform Hạn chót vào lúc 18g00 ngày 02/06/2020. Lưu ý:

  • Mỗi bạn chỉ làm 1 khảo sát thôi, nếu lần 1 bạn thấy sót môn, khi khảo sát lần 2 không chọn lại các môn đã chọn trong lần 1.

  • Các bạn có nhu cầu cần mở thêm môn học không thuộc các môn trong bảng khảo sát này vui lòng ghi thẳng vào phía dưới Thông báo này, đồng thời ghi rõ thông tin cá nhân và lý do cần mở.

Thân./.

Cô Đào

435 views6 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page