top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI BÁO Y TẾ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh triển khai việc khai báo y tế cho toàn thể sinh viên đang học tại Trường như sau:

- Tất cả các khoa thông báo cho sinh viên khai báo y tế theo đường dẫn https://bit.ly/khaibaoyteHCMUE

- Đối với các khoa có dự định tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, vui lòng thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo sự hướng dẫn của Bộ Y tế và yêu cầu tất cả sinh viên tốt nghiệp năm 2020 phải thực hiện khai bao y tế theo đường dẫn trên.


Trân trọng./.

278 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page