• Văn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI BÁO Y TẾ

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh triển khai việc khai báo y tế cho toàn thể sinh viên đang học tại Trường như sau:

- Tất cả các khoa thông báo cho sinh viên khai báo y tế theo đường dẫn https://bit.ly/khaibaoyteHCMUE

- Đối với các khoa có dự định tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, vui lòng thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo sự hướng dẫn của Bộ Y tế và yêu cầu tất cả sinh viên tốt nghiệp năm 2020 phải thực hiện khai bao y tế theo đường dẫn trên.


Trân trọng./.

277 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education