• Văn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC VÙNG CHỊU ẢNH HƯỞNG LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Văn phòng khoa thân gửi các bạn Thông báo số 76/TB-CTCTHSSV về việc lập danh sách sinh viên các vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt miền Trung.


Các bạn sinh viên ở các vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt miền Trung vui lòng điền thông tin vào link dưới đây để cô tập hợp danh sách gửi về phòng CTCTHSSV .


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Et01UlsIkhVrtOepFmmNSKDokZy-ofWayDwivkFKvmowUA/viewform


Thời gian: từ nay đến trước ngày 27/10/2020.


Thân./.


37 views

Recent Posts

See All
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education