top of page
  • Văn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC VÙNG CHỊU ẢNH HƯỞNG LŨ LỤT MIỀN TRUNG

Văn phòng khoa thân gửi các bạn Thông báo số 76/TB-CTCTHSSV về việc lập danh sách sinh viên các vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt miền Trung.


Các bạn sinh viên ở các vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt miền Trung vui lòng điền thông tin vào link dưới đây để cô tập hợp danh sách gửi về phòng CTCTHSSV .


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8Et01UlsIkhVrtOepFmmNSKDokZy-ofWayDwivkFKvmowUA/viewform


Thời gian: từ nay đến trước ngày 27/10/2020.


Thân./.


37 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page