top of page
  • Writer's pictureLe Dinh Tung Khoa Tieng anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2023-2024


Theo kế hoạch năm học, Khoa Tiếng Anh xin gửi thông báo cho sinh viên của khoa về các quy định liên quan tới việc nộp đơn đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2023-2024 như sau:

1. Đối tượng: sinh viên năm 4, làm theo hình thức cá nhân

2. Yêu cầu

- Điểm trung bình chung tích lũy (từ HK1 đến hết HK6) đạt tối thiểu: 8.0/10

- Học phần Phương pháp NCKH đạt điểm tối thiểu: 7.5/10 hoặc sinh viên có giải trong hội nghị nghiên cứu khoa học cấp khoa/cấp trường hoặc các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học khác do Khoa Tiếng Anh tổ chức.

- Tại thời điểm nộp đơn đăng ký, sinh viên không nợ bất kỳ môn nào.

3. Hồ sơ đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp

  • Đơn trình bày ý định thực hiện khóa luận (Expression of Interest) (viết bằng tiếng Anh, tối đa 300 từ)

  • Xác nhận đồng ý làm GVHD (thực hiện theo mẫu được đăng tải trên website Khoa Tiếng Anh)

  • Bảng điểm chi tiết từ HK1-HK6 (bản chính)

  • Minh chứng đạt giải trong hội nghị nghiên cứu khoa học cấp khoa/cấp trường hoặc các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học khác do Khoa Tiếng Anh tổ chức.

4. Quy trình nộp đơn

- Bước 1: Sinh viên tự tìm ý tưởng ban đầu về đề tài (có thể tham khảo danh mục gợi ý đã đăng trên web khoa hoặc các nguồn khác)

- Bước 2: Sinh viên chủ động tìm giảng viên hướng dẫn (GVHD) bằng cách liên hệ với các giảng viên trong khoa Tiếng Anh

- Bước 3: Sau khi đã có GVHD, sinh viên viết đơn trình bày ý định thực hiện khóa luận (Expression of Interest).

- Bước 4: Sinh viên nộp hồ sơ đăng ký với các văn bản theo yêu cầu ở mục 3.

5. Thời gian thực hiện:

- 07/08/2023: Thông báo cho sinh viên về việc đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp năm học 2023-2024

- 29/09/2023: Khoa Tiếng Anh tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp

- 03/10/2023 - 23/10/2023: Khoa Tiếng Anh xét duyệt hồ sơ đăng ký

- 23/10/2023: Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ trên website khoa Tiếng Anh.

6. Thông tin việc nộp hồ sơ

- Sinh viên nộp trực tiếp tại văn phòng khoa Tiếng Anh (B603) ngày 29/09/2023

- Sinh viên để tất cả các loại văn bản trong bao thư hồ sơ. Sinh viên ghi rõ tất cả các thông tin về bản thân và các loại văn bản để trong bao thư hồ sơ.

- Sau khi ký xác nhận nộp hồ sơ, sinh viên gửi mail có đính kèm tất cả các văn bản trên vào email: tungld@hcmue.edu.vnXac nhan GVHD
.docx
Download DOCX • 16KB

292 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page