• Văn phòng Khoa Anh

Thông báo v/v mở rộng thời gian điều chỉnh đăng ký học phần, hủy học phần học kỳ 2 năm học 20-21

Chào các bạn!

Căn cứ công văn 461/KH-ĐHSP ngày 04/12/2020 về kế hoạch đào tạo học kì 2 năm học 2020 - 2021, thời gian từ 22/02/2021 đến 05/03/2021 sinh viên đăng kí bổ sung, điều chỉnh đăng kí học phần. Trong thời gian ngày 04, 05/03/2021 website dkhp.hcmue.edu.vn bị lỗi nên sinh viên không đăng kí được học phần.

Phòng Đào tạo thông báo về việc mở rộng thời gian điều chỉnh đăng ký học phần, hủy học phần học kỳ 2 năm học 2020 - 2021, cụ thể: Từ 8g00 ngày 09/03/2021 đến 17g00 ngày 10/03/2021.

Thân chào./.

250 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education