top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo về việc mở thêm lớp và nâng sĩ số lớp HK2 Nh2022-2023

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin mở lớp như sau:

Đổi phòng và nâng sĩ sốlớp sau:

Nâng sĩ số các lớp sau:

1. 3 lớp Giao tiếp liên văn hóa (ENGL1425) lên 60sv/lớp

2. 2 lớp Kỹ năng làm việc văn phòng (ENGL1706) lên 50sv/lớp

Thân./.

844 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page