top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ HỌC LỚP CÔ NHÃ LAN

Các lớp học giờ cô Nhã Lan nghỉ học từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 05/9/2020. Ngày 07/9/2020 đi học lại bình thường.


Cô Nhã Lan sẽ dạy bù sau./.494 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page