• Văn phòng Khoa Anh

Thông báo về việc thay đổi phòng thi C201, C203, C205

Văn phòng khoa Anh xin thông báo:

Các phòng C201, C203, C205 thay đổi như sau:

- Phòng C201 chuyển sang Phòng C801

- Phòng C203 chuyển sang phòng C803

- Phòng C205 chuyển sang phòng C805


Trân trọng./.

Văn phòng khoa Anh

362 views0 comments

Recent Posts

See All
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education