top of page
  • Văn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO V/V ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THAM GIA THỰC TẬP HK2, NH 2020-2021630 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page