top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Thông báo v/v kê khai y tế sau Tết Nguyên Đán 2021

Thân gửi: các bạn sinh viên


Nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021, phòng CTCT và HSSV thân gửi các bạn sinh viên đường link khai báo y tế cho sinh viên, đề nghị các bạn sinh viên thông báo và yêu cầu các bạn sinh viên thực hiện khách quan, trung thực.

Đường link khai báo y tế: http://bit.ly/kbyt_HCMUE


Thân./.

659 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page