• Văn phòng Khoa Anh

Thông báo v/v kê khai y tế sau Tết Nguyên Đán 2021 dành cho sinh viên

Thân gửi: các bạn sinh viên Nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021, Khoa tiếng Anh thân gửi các bạn sinh viên đường link khai báo y tế cho sinh viên, đề nghị các bạn sinh viên thông báo và yêu cầu các bạn sinh viên thực hiện khách quan, trung thực.


Khoa tiếng Anh yêu cầu các bạn sinh viên thực hiện khai báo y tế trước khi học tập trung tại Trường.

Đường link khai báo y tế: http://bit.ly/kbyt_HCMUE Thân./.

483 views0 comments

Recent Posts

See All