• Văn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO V/V KHAI BÁO Y TẾ SINH VIÊN

Chào các bạn,

Nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Khoa tiếng Anh đề nghị các bạn sinh viên khai báo y tế thông qua địa chỉ: https://bit.ly/kbytDHSPTPHCM

Khoa yêu cầu và đề nghị các bạn sinh viên khai báo khách quan, trung thực.

Thân,

Văn phòng Khoa

73 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education