top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO V/V KHAI BÁO Y TẾ SINH VIÊN

Chào các bạn,

Nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Khoa tiếng Anh đề nghị các bạn sinh viên khai báo y tế thông qua địa chỉ: https://bit.ly/kbytDHSPTPHCM

Khoa yêu cầu và đề nghị các bạn sinh viên khai báo khách quan, trung thực.

Thân,

Văn phòng Khoa

73 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page