• Văn phòng Khoa Anh

THÔNG BÁO V/V KHAI BÁO Y TẾ SINH VIÊN

Chào các bạn,

Nhằm thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Khoa tiếng Anh đề nghị các bạn sinh viên khai báo y tế thông qua địa chỉ: https://bit.ly/kbytDHSPTPHCM

Khoa yêu cầu và đề nghị các bạn sinh viên khai báo khách quan, trung thực.

Thân,

Văn phòng Khoa

73 views0 comments

Recent Posts

See All
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education