top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Thông báo v/v thay đổi thời gian thực tập

Thân gửi các bạn sinh viên!


Do ảnh hưởng thời gian nghỉ của học sinh, sinh viên đến hết ngày 28/02/2021 theo Công văn số 505 của UBND TP. HCM vì dịch bệnh Covid-19;

Trường thông tin đến các Trưởng đoàn về việc chủ động phối hợp với các cơ sở thực tập trong việc điều chỉnh thời gian tổ chức thực tập sư phạm.

Để đảm bảo quy định trong Quy chế Thực hành nghiệp vụ sư phạm, thì thời gian thực tập cần được điều chỉnh như sau:

+ TTSP 1: Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 03/04/2021 (5 tuần);

+ TTSP 2: Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 08/05/2021 (10 tuần).


Thân./.

571 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page