top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, HK1 NH 2018-2019

Nhằm phục vu cho công tác xét cảnh báo học vị và buộc thôi học HK1 NH 2018-2019. Đề nghị các bạn SV kiểm tra, cập nhật lại điểm trung bình chung, tính dến thời điểm hiện tại.

Thời gian xét: từ ngày 25/3 đến 29/3/2019.

Thời gian gửi ds dự kiến: từ 01/04/ đến 14/04/2019.

Sau ngày 15/04/2019 P.CTCT&HSSV sẽ công bố Quyết định chính thức.

Trân trọng./.

534 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page