• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, HK1 NH 2018-2019

Nhằm phục vu cho công tác xét cảnh báo học vị và buộc thôi học HK1 NH 2018-2019. Đề nghị các bạn SV kiểm tra, cập nhật lại điểm trung bình chung, tính dến thời điểm hiện tại.

Thời gian xét: từ ngày 25/3 đến 29/3/2019.

Thời gian gửi ds dự kiến: từ 01/04/ đến 14/04/2019.

Sau ngày 15/04/2019 P.CTCT&HSSV sẽ công bố Quyết định chính thức.

Trân trọng./.

522 views0 comments

Recent Posts

See All
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education