top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v xét cảnh báo học vụ và buộc thôi học, HK1 NH 2018-2019

Nhằm phục vu cho công tác xét cảnh báo học vị và buộc thôi học HK1 NH 2018-2019. Đề nghị các bạn SV kiểm tra, cập nhật lại điểm trung bình chung, tính dến thời điểm hiện tại.

Thời gian xét: từ ngày 25/3 đến 29/3/2019.

Thời gian gửi ds dự kiến: từ 01/04/ đến 14/04/2019.

Sau ngày 15/04/2019 P.CTCT&HSSV sẽ công bố Quyết định chính thức.

Trân trọng./.

537 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page