top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông tin giảng dạy và học tập sau ngày 10/4/2022 - các môn thuộc Khoa tiếng Anh

Chào các bạn!

Nhằm đảm bảo an toàn và tạo thuận tiên cho giảng viên và sinh viên trong thời điểm hiện tại, Khoa Tiếng Anh thống nhất các học phần do Khoa phụ trách được tiếp tục giảng dạy theo hình thức trực tuyến trong thời gian từ ngày 10/4/2022 đến khi có quyết định tiếp theo của Hiệu trưởng.

Thân./.

783 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page