top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Thông tin hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng Vietcombank

Chào các bạn!

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ chi phí kết nối đường truyền học tập trực tuyến cho sinh viên và Trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Vì có một số sinh viên chưa có số tài khoản ngân hàng, Khoa xin gửi đến các bạn sinh viên phần thông tin hướng dẫn để sinh viên có thể đăng ký số tài khoản trực tuyến tại ngân hàng Vietcombank.

Thân./.

Mo the Vietcombank
.docx
Download DOCX • 21KB

Download


305 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page