top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Thông tin học môn Nhập môn nghề giáo dành cho sinh viên K47 khối ngành đào tạo giáo viên

Chào các bạn sinh viên K47 ngành Sư phạm!

Do môn "Nhập môn nghề giáo" học trên hệ thống VLE mới được triển khai sau khi học kỳ bắt đầu, vì vậy Khoa thông báo đến các bạn sinh viên các ngành đào tạo giáo viên vào trang online xem hướng dẫn https://online.hcmue.edu.vn/Messages.aspx?ID=4903 để có thể tham gia học trực tuyến môn Nhập môn nghề giáo để kịp tiến độ.

Thân./.

167 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page