top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông tin thay đổi lịch dạy online ngày 17/10/2023 chuyển sang ngày 19/10/2023

Chào các bạn!

Căn cứ Kế hoạch số 508/KH-ĐHSP ngày 02/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và Ngày hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023;

Căn cứ Thông báo số 534/TB-ĐHSP ngày 12/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và Ngày hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và mời cán bộ, giảng viên, người học tham dự chương trình.

Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh hình thức dạy học ngày 19/10/2023 (ngày cũ là 17/10/2023 học theo lịch bình thường) cho sinh viên hệ chính quy các lớp thuộc các dãy A,B,C cơ sở 280 An Dương Vương chuyển sang dạy học trên phần mềm MS Teams.

Thân./.

191 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page