top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông tin thay đổi phòng học C1009 ngày 8/10/2022

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa xin thông báo đến các bạn học môn Tiếng Anh 1 A (Engl180107) tại phòng C1009 vào sáng thứ 7 ngày 8/10/2022 sẽ đổi sang phòng C1007 (chỉ đổi 1 buổi học này).

Thân./.


14 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page