top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông tin thay đổi phòng học C1009 ngày 8/10/2022

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa xin thông báo đến các bạn học môn Tiếng Anh 1 A (Engl180107) tại phòng C1009 vào sáng thứ 7 ngày 8/10/2022 sẽ đổi sang phòng C1007 (chỉ đổi 1 buổi học này).

Thân./.


15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page