top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Thông tin về Ngày hội việc làm trực tuyến năm 2021

Chào các bạn!

Thực hiện Kế hoạch số 327/KH-ĐHSP ngày 29/10/2021 của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Ngày hội việc làm trực tuyến năm 2021.

Nhằm tạo cơ hội việc làm cho sinh viên và cựu sinh viên Trường, Khoa thông báo đến các bạn về Ngày hội để sinh viên và cựu sinh viên được biết cũng như có cơ hội tìm hiểu, ứng tuyển vào các vị trí công việc phù hợp.327_KH_Ngay hoi viec lam truc tuyen 2021
.pdf
Download PDF • 1.25MB
Content dang bai
.docx
Download DOCX • 30KB281 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page