top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông tin về việc hỗ trợ nhận sách vào thời điểm mua sách online đợt cuối

Chào các bạn!

Hiện Văn phòng Khoa sẽ hỗ trợ việc giao sách Jetstream A, B cho các bạn đã mua vào thời điểm online đợt cuối như sau:

- Các bạn vui lòng cầm theo thẻ sinh viên đến Văn phòng Khoa - Phòng B603 (đi cửa sau) - gặp cô Đào để nhận sách.

Trường hợp nhận thay: vui lòng cầm theo thẻ sinh viên của người nhận và người nhận thay xuất trình cho cô Đào để nhận sách.

- Thời gian nhận sách: thứ 2 và 3 (ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2022)

Sáng: 8g30 -10g00

Chiều: 2g00 -4g00

- Lưu ý: đây là thời gian nhận sách Khoa hỗ trợ cuối cùng, sau thời gian này Khoa sẽ không giải quyết cho việc nhận sách nữa.

Các bạn vui lòng không đến vào buổi trưa.

Thân./.

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page