top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Khẩn: Thăm dò dư luận xã hội về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống Covid-19

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai thăm dò dư luận xã hội về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống Covid-19 qua hình thức trực tuyến.

Thời gian tổ chức thăm dò dư luận xã hội: Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 22/9/2021.

Đối tượng xin ý kiến: Các tầng lớp nhân dân

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, kính gửi đồng chí đường link và kính đề nghị đồng chí triển khai đến đảng viên, viên chức, người lao động và người học thực hiện theo đúng theo thời gian quy định.

Trân trọng./.

185 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page