top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thời hạn nộp Báo cáo thực tập

Chào các bạn,

Theo thông báo trước đây, hạn cuối để các bạn sinh viên Cử nhân K41 nộp Báo cáo thực tập về VPK là ngày 15.4.2019. Nhưng do nghỉ bù lễ, nên sẽ dời lại đến sáng ngày thứ 3, 16/4/2019.

Thân ái./.

277 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page