top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thời hạn nộp Báo cáo thực tập

Chào các bạn,

Theo thông báo trước đây, hạn cuối để các bạn sinh viên Cử nhân K41 nộp Báo cáo thực tập về VPK là ngày 15.4.2019. Nhưng do nghỉ bù lễ, nên sẽ dời lại đến sáng ngày thứ 3, 16/4/2019.

Thân ái./.

279 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page