top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thời khóa biểu dự kiến HK1 NH 2022-2023

Updated: Aug 13, 2022

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa tiếng Anh thân gửi các bạn Thời khóa biểu dự kiến HK1 NH 2022-2023.

Lưu ý: có cập nhật 2 lớp được tô màu tím, 1 lớp màu vàng.

Thân./.TKB HK1 22-23 DU KIEN (GV- SV)
.pdf
Download PDF • 418KB3,990 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page