top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thời khóa biểu dự kiến HK1 NH 2022-2023

Updated: Aug 13, 2022

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa tiếng Anh thân gửi các bạn Thời khóa biểu dự kiến HK1 NH 2022-2023.

Lưu ý: có cập nhật 2 lớp được tô màu tím, 1 lớp màu vàng.

Thân./.TKB HK1 22-23 DU KIEN (GV- SV)
.pdf
Download PDF • 418KB4,012 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page