top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thời khóa biểu dự kiến HK1 NH 22-23 cho sinh viên K48 (chính quy)971 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page