top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thời khóa biểu HK hè NH 2022-2023

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn thời khóa biểu HK hè NH 2022-2023!


Các bạn đăng ký nhé!

Thân./.


327 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page