top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thời khóa biểu HKI NH 2023-2024 (dự kiến) - cập nhật

Updated: Aug 8, 2023

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi các bạn Thời khóa biểu HKI NH 2023-2024 (dự kiến).

Cập nhật TKB các lớp sau:

Thân./.
GV- SV - TKB HK1 NH 2023-2024 (dự kiến)
.xlsx
Download XLSX • 82KB3,373 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page