top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thực hiện cấp thẻ sinh viên hệ VLVH tuyển sinh trước ngày 28/12/2022

Chào các bạn hệ liên thông Long An!

Thực hiện Quy định về Công tác sinh viên đối với hệ vừa làm vừa học được ban hành kèm theo Quyết định số 100/QĐ-ĐHSP ngày 10/01/2013 của Hiệu trưởng, Phòng CTCT-HSSV phối hợp Phòng KHTC triển khai việc cấp thẻ sinh viên bổ sung cho sinh viên hình thức đào tạo vừa làm vừa học những đợt tuyển sinh trước ngày 28/12/2022. Cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện

Từ ngày 22/5/2023 đến hết ngày 04/6/2023.

2. Quy trình cấp thẻ

2.1. Thanh toán lệ phí

- Định mức: 20.000 đồng/sinh viên.

- Phương thức thanh toán: sinh viên xem hướng dẫn thực hiện tại Phụ lục tại tệp đính kèm theo thư này và truy cập đường dẫn http://tracuu.hcmue.edu.vn/vlvh để thực hiện thanh toán lệ phí làm thẻ.

2.2. Cung cấp thông tin và hình ảnh thẻ sinh viên

Sinh viên truy cập đường link sau: https://bit.ly/intheSVcackhoa hoặc quét mã QR theo tệp đính kèm để nhập các thông tin và cung cấp ảnh thẻ theo yêu cầu.

· Lưu ý: Ảnh thẻ phải là tệp ảnh 3x4cm hoặc 4x6cm, phông nền xanh hoặc trắng. Những ảnh thẻ không đạt yêu cầu sẽ không được giải quyết.

(Đính kèm theo Email này là Thông báo triển khai và phụ lục hướng dẫn)

Trong quá trình thực hiện, các Khoa cử nhân sự liên hệ CV Nguyễn Huỳnh Thanh Hiếu (số điện thoại: 0937 948 910) để phối hợp công tác.

Thân./.


TB49_LamtheSV VLVH_truoc 28.12.2022
.docx
Download DOCX • 157KB


491 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page