top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

THỰC HIỆN KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI (KHOÁ 45 TRỞ VỀ TRƯỚC)

Chào các bạn !

Thực hiện Kế hoạch số 415A/KH-ĐHSP ngày 27/10/2022 về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan nhằm kiểm tra, đối chiếu các mặt hoạt động của Nhà trường, đồng thời có căn cứ để cải tiến và nâng cao chất lượng.

Văn phòng Khoa gửi các bạn link khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên năm cuối (Khoá 45 trở về trước) và Khoa đềnghij các bạn thực hiện khảo sát.

Thời gian thực hiện: từ ngày 19/4/2023 đến hết ngày 25/4/2023

Thân./.


151 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page