top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

THỰC HIỆN KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI (KHOÁ 45 TRỞ VỀ TRƯỚC)

Chào các bạn !

Thực hiện Kế hoạch số 415A/KH-ĐHSP ngày 27/10/2022 về việc thực hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan nhằm kiểm tra, đối chiếu các mặt hoạt động của Nhà trường, đồng thời có căn cứ để cải tiến và nâng cao chất lượng.

Văn phòng Khoa gửi các bạn link khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên năm cuối (Khoá 45 trở về trước) và Khoa đềnghij các bạn thực hiện khảo sát.

Link khảo sát: https://forms.gle/uU44D4acr7r6hW9p9

Thời gian thực hiện: từ ngày 19/4/2023 đến hết ngày 25/4/2023

Thân./.

146 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page