top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

THỰC HIỆN KHẢO SÁT PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 Để chuẩn bị cho công tác kiểm định, Phòng Khảo thí và ĐBCL triển khai công tác khảo sát như sau (đợt khảo sát này thực hiện các mẫu phiếu khác, không phải mẫu của đợt khảo sát tháng 8/2020 về chuẩn đầu ra)


Vì vậy Văn phòng khoa Anh gửi các bạn các đường link khảo sát theo 2 nhóm đối tượng, các bạn vui lòng thực hiện khảo sát giúp Khoa.


1. Khảo sát sinh viên về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng

- Đối tượng: toàn bộ sinh viên từ năm 2 đến năm 4 năm học 2020 - 2021


2. Khảo sát sinh viên năm cuối về chất lượng chương trình đào tạo:

- Đối tượng: sinh viên năm cuối năm học 2019 - 2020 (sinh viên vừa ra trường)


Thời gian thực hiện: từ ngày 06/10 - 20/10/2020


Thân,

Văn phòng khoa Anh



256 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page