top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh COVID19

Chào các bạn,


Căn cứ công văn số 5126/BGDĐT-GDĐH ngày 08/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh COVID19; thực hiện sự phân công của Hiệu trưởng về việc triển khai đến toàn bộ cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên;


Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo các thông tin khảo sát và phiền các bạn sinh viên tham gia thực hiện khảo sát:


1. Link khảo sát áp dụng chung các đối tượng:

https://educ.sphinxonline.net/v4/s/w4h4bv


2. Link khảo sát dành cho sinh viên:

Tiếng Việt: https://www.surveymonkey.com/r/vnastudents

Tiếng Anh: https://www.surveymonkey.com/r/studentsenglish


Thân./.


976-5126-BGDDT-GDDH
.pdf
Download PDF • 467KB


19 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page