top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

[Thực hiện khen thưởng công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020]

Trong năm vừa qua, với những nỗ lực của tập thể Ban Chấp Hành Liên Chi Hội và sự hợp tác của các Chi Hội, Liên Chi Hội khoa Tiếng Anh được xếp loại xuất sắc và là đơn vị dẫn đầu cụm. Căn cứ vào kết quả thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020 như trên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường ban hành thông báo về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 - 2020 đối với khoa Tiếng Anh, số lượng phân bổ cụ thể như sau:

- Tập thể: 5

- Cán bộ Hội: 7

- Hội viên tiêu biểu: 7 (Lưu ý: Những Hội viên này không thuộc đối tượng Cán bộ Hội)


Nhằm lựa chọn được những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu nhất, nay Ban Chấp hành Liên Chi Hội thông báo về cách thức tự ứng cử xét khen thưởng.


Cách thực hiện:

- Đối với mục “Tập thể”: Tập thể bao gồm các Chi Hội, các Câu lạc bộ trực thuộc Liên Chi Hội. Các đồng chí thường trực cấp Chi thực hiện ứng cử cho tập thể của mình nếu nhận thấy Chi Hội mình đã đạt được những thành tích tiêu biểu.

- Đối với mục “Cán bộ Hội”: Các cá nhân đang là cán bộ cấp Liên Chi Hội và Chi Hội thực hiện tự ứng cử nếu nhận thấy bản thân có những nỗ lực xuất sắc.

- Đối với mục “Hội viên tiêu biểu”: Đề nghị các đồng chí BCH các chi Hội chuyển thông tin về chi Hội mình, đồng thời thực hiện rà soát những cá nhân nổi bật để khuyến khích các bạn tự ứng cử.


Tập thể, cá nhân tự ứng cử ở cả 3 mục trên vui lòng khai thành tích bằng cách điền vào form dưới đây.

Link form: http://bit.do/LCH_khenthuong

Hạn chót: 13h ngày 14/8/2020 (Thứ 6). Sau thời gian này, hệ thống sẽ không nhận thêm các đề xuất.


Công tác đề xuất/tự ứng cử trên là cơ hội để ghi nhận những đóng góp, thành tích mà các tập thể, cá nhân thuộc Liên Chi Hội khoa Tiếng Anh đã nỗ lực đạt được trong quá trình thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học vừa qua. Đề nghị các đồng chí cán bộ Hội cấp Chi thông tin về chi Hội và Hội viên của mình và sâu sát trong quá trình thực hiện.


120 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page