top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thực tập Nghề nghiêp 2 (hk hè 2021-2022): Giáo viên hướng dẫn

Chào các bạn,

Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên Thực tập Nghề nghiêp 2 (hk hè 2021-2022), danh sách giáo viên hướng dẫn (file đính kèm) để liên hệ trong quá trình thực tập.

Các bạn lưu ý: thực tập đủ số ngày theo kế hoạch:

Thời gian thực tập: từ 11/7-4/9/2022, những trường hợp thực tập không đủ thời gian sẽ không đạt yêu cầu

Thời gian nộp bài: 12/9/2022 (bản cứng nộp tại P.B603 - cô Yến, bản mềm nộp theo thông báo của giáo viên).

Sinh viên cần theo dõi việc cập nhật tên vào lớp học phần trên hệ thống để kiểm dò và đóng học phí đúng hạn.

Việc nộp file mềm thông tin Cơ sở thực tập sẽ thông báo sau.

Thân ái./.

Ds Thực tập Nghề nghiệp 2 HK hè 2021-2022
.xlsx
Download XLSX • 19KB


462 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page