top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Tham gia chương trình "Đối đầu hoàn hảo"

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi các bạn thông báo về việc tham gia chương trình đối đầu hoàn hảo.

Sinh viên nào có nhu cầu tham gia, điền link này nhé.

Hạn chót đăng ký: 27/5/2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyGyHjQqUQVBXKE-z0_aiEpUOr0F3KorPkhTVOETu1sUz-Og/viewform?usp=pp_urlHạnđăng ký:27/05/2021.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page